Vilka avbokningspolicys finns?

Flexibel: Full återbetalning upp till 1 dag före ankomst, exklusive avgifter.

Avbokning måste ge minst 24 timmar före ankomstdagen (12:00 lokal tid).
Bokningsavgiften som gästen betalat återbetalas EJ.
Om det finns klagomål från endera part måste dessa lämnas in senast 24 timmar efter incheckning.
Vi tvister kommer Hyrboende.se att medla och förbehåller sig rätten att fatta det avgörande beslutet.
Avbokningen är inte gällande för än resenären fått en avbokningsbekräftelse från Hyrboende.se via mail.

Standard: Full återbetalning upp till 7 dagar före ankomst, exklusive avgifter.

Avbokning måste ge minst 7 dagar före ankomstdagen (12:00 lokal tid).
Bokningsavgiften som gästen betalat återbetalas EJ.
Om det finns klagomål från endera part måste dessa lämnas in senast 24 timmar efter incheckning.
Vi tvister kommer Hyrboende.se att medla och förbehåller sig rätten att fatta det avgörande beslutet.
Avbokningen är inte gällande för än resenären fått en avbokningsbekräftelse från Hyrboende.se via mail.

Stugstandard: Full återbetalning upp till 30 dagar före ankomst, exklusive avgifter.

Avbokning måste ge minst 30 dagar före ankomstdagen (12:00 lokal tid).
Bokningsavgiften som gästen betalat återbetalas EJ.
Om det finns klagomål från endera part måste dessa lämnas in senast 24 timmar efter incheckning.
Vi tvister kommer Hyrboende.se att medla och förbehåller sig rätten att fatta det avgörande beslutet.
Avbokningen är inte gällande för än resenären fått en avbokningsbekräftelse från Hyrboende.se via mail.

Strikt: 50% återbetalning vid avbokning senast 2 veckor före ankomst, exklusive avgifter.

100% återbetalning är inte möjlig efter att en bokning är godkänd och betald.
50% återbetalning sker om avbokningen sker minst 2 veckor före ankomstdagen (12:00 lokal tid).
Om det finns klagomål från endera part måste dessa lämnas in senast 24 timmar efter incheckning.
Vi tvister kommer Hyrboende.se att medla och förbehåller sig rätten att fatta det avgörande beslutet.
Avbokningen är inte gällande för än resenären fått en avbokningsbekräftelse från Hyrboende.se via mail.

Relaterade artiklar